Afgezien van Uitgeverijen gecorrigeerd zijn de hier opgenomen essays eerder in druk verschenen. Uitgeverijen gecorrigeerd leidde een weblogbestaan en werd voor deze gelegenheid herzien en aangevuld.