In de jaren 2005-2008 kon ik, samen met Esther en Hans en incidentele gastmedewerkers, acht keer op Radio West mijn gang gaan: twee uur durende rechtstreekse uitzendingen gevuld met sketches, monologen en muziek, waarbij de muziek de clou van een sketch kon zijn of een muziekstuk tot een sketch kon leiden. In 2008 kwam aan er Hot Talk op Radio West een einde, wij sleepten er nog een afscheidssketch uit.